Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/44/2020
Tytuł Budowa i pilotażowe wdrożenie platformy ekspertów efektywności energetycznej wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu
Data publikacji 2020-12-31
Termin składania ofert 2021-02-05 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-02-05 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-31
Ogłoszenie o zamówieniu - (527,97 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-12-31

Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-12-31

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-12-31

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-12-31

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-12-31

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2021-01-28
Pytanie i odpowiedź - (536,29 KB)
Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2021-02-02

Informacje z otwarcia ofert
2021-02-05

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-05-28
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (526,83 KB)