Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/39/2020
Tytuł Dostawa środków czystości
Data publikacji 2020-12-29
Termin składania ofert 2021-02-01 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-02-01 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-29
Ogłoszenie o zamówieniu - (1,01 MB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-12-29

Zał. nr 1.1, 1.2, 2-3 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-12-29

Cześć II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-12-29

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2020-12-29

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź do Wykonawców z dn. 07.01.21 r
2021-01-07

Pytanie i odpowiedź do Wykonawców z dn. 18.01.21 r. Proszę skopiować link https://bit.ly/3oUK429

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2021-02-01

Informacje z otwarcia ofert - Dotyczy Części 1-2 zamówienia
2021-02-01

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia
2021-03-26

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2 zamówienia
2021-03-26

Informacja o unieważnieniu postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 1 zamówienia
2021-04-12

Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 2 zamówienia
2021-04-12