Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/41/2020
Tytuł Budowa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi MF EOG i NMF 2014-2021 (tzw. funduszy „Norweskich”) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu
Data publikacji 2020-12-28
Termin składania ofert 2021-02-03 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-02-03 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-28
Ogłoszenie o zamówieniu - (282,3 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-12-28

Załączniki 1, 3-8 do Części I SIWZ - w wersji edytowalnej do wykorzystania
2020-12-28

Załącznik 2 do Części I SIWZ - JEDZ
2020-12-28

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2020-12-28

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2020-12-28

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2021-01-27
Pytania i odpowiedzi - (556,88 KB)
Zmiana SIWZ
2021-01-27
Informacje o zmianach SIWZ - (767,12 KB)
Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2021-02-02

Informacje z otwarcia ofert
2021-02-03

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-04-13
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejzej - (565,95 KB)