Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/40/2020
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp -Świadczenie usług pocztowych na rzecz NFOŚiGW w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
Data publikacji 2020-12-22
Termin składania ofert 2021-01-11 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-01-11 11:30
Dokumenty do pobrania
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-01-05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (387,6 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-22
Ogłoszenie o zamówieniu - (830,66 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-12-22

Załączniki do IDW w wersji edytowalnej
2020-12-22

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-12-22

Załącznik do IPU -Klauzula informacyjna
2020-12-22

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2020-12-22

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-12-30
Pytania i odpowiedzi - (690,63 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ
2020-12-30

Zmieniony Formularz Ofertowy (wraz z pozostałymi wzorami)
2020-12-30

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2021-01-05
Pytania i odpowiedzi (2) - (606,13 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2021-01-05

Zmieniony aktualny Formularz ofertowy (wraz z pozostałymi wzorami)
2021-01-05

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp

Informacja o udzieleniu zamówienia
2021-02-11