Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/33/2020
Tytuł Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński oraz z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego na język polski
Data publikacji 2020-11-30
Termin składania ofert 2020-12-17 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-12-17 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-11-30
Ogłoszenie o zamówieniu - (833,96 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-11-30

Załączniki do Części I SIWZ - w wersji edytowalnej do wykorzystania
2020-11-30

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-11-30

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach WORD, PDF lub PowerPoint
2020-11-30

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowidzi
2020-12-03

Pytania i odpowiedzi (2)
2020-12-11

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp

Informacja z otwarcia ofert
2020-12-17

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej. Proszę skopiować link: https://bit.ly/38Kx0a6
2021-01-14