Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/33/2019
Tytuł Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia nt. „Termowizja i termografia-warsztaty z wykonywania i interpretacji wyników badań termowizyjnych"
Data publikacji 2020-07-22
Termin składania ofert 2020-08-04 11:00
Termin otwarcia ofert 2020-08-04 11:30
Dokumenty do pobrania
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2020-07-23
Zmian ogłoszenia o zamówieniu - (212,48 KB)
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-07-22
Ogłoszenie o zamówieniu - (611,89 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-07-22

Załączniki do IDW w wersji edytowalnej do wykorzystania
2020-07-22

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-07-22

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2020-07-22

Klucz publiczny do szyfrowania ofert - nie otwierać w formatach typu WORD, PDF lub Power Point
2020-07-22

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2020-07-28
Pytanie i odpowiedź - (646,67 KB)
Inne informacje Otwarcie ofert online-dodatkowy dostęp

Informacja o udzieleniu zamówienia
2020-09-04