Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/12/2019
Tytuł Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp - Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia zakończonego egzaminem nt. „Profesjonalny Doradca Energetyczny”
Data publikacji 2019-06-13
Termin składania ofert 2019-07-09 11:00
Termin otwarcia ofert 2019-07-09 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2019-06-13
Ogłoszenie o zamówieniu - (603,42 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2019-06-13

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2019-06-13

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2019-06-13

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2019-06-13

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania
2019-06-18

Odpowiedź na pytanie
2019-06-24

Odpowiedź na pytanie
2019-07-03

Inne informacje
2019-10-07
Informacja o udzieleniu zamówienia - (166,11 KB)