Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DDZ/34/2017
Tytuł Zakup kalendarzy na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW na 2018 r
Data publikacji 2017-09-30
Termin składania ofert 2017-11-08 11:00
Termin otwarcia ofert 2017-11-08 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-09-30
Ogłoszenie o zamówieniu - (493,2 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (dla Części 1, Części 2 i Części 3 zamówienia)
2017-09-30

Załączniki do Części I SIWZ w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2017-09-30

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ w wersji edytowalnej do wykorzystania
2017-09-30

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (dla Części 1, Części 2 i Części 3 zamówienia)
2017-09-30

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dla Części 1 zamówienia)
2017-09-30

Część III-2 SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (dla Części 2 zamówienia)
2017-09-30

Część III-3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (dla Części 3 zamówienia)
2017-09-30

Załącznik do Części III SIWZ (dla Części 1, Części 2 i Części 3 zamówienia)
2017-09-30

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-10-11
Pytania i odpowiedzi - (329,54 KB)
Zmiana SIWZ
2017-10-11
Informacje o zmianach w SIWZ - (193,68 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2017-10-30
Pytania i odpowiedzi (2) - (257,02 KB)
Zmiana SIWZ
2017-10-30
Informacje o zmianach SIWZ (2) - (217,09 KB)
Inne informacje Informacja z otwarcia ofert - Część 1 zamówienia
2017-11-08

Informacja z otwarcia ofert - Część 2 zamówienia
2017-11-08

Informacja o unieważnieniu postępowania
2017-11-09
dotyczy Części 3 zamówienia - Informacja o unieważnieniu postępowania - (183,92 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej dotyczy Części 1 zamówienia - Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzysniejszej
2017-11-24

dotyczy Części 2 zamówienia - Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej
2017-11-29