Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOZ/09/2013
Tytuł Usługa polegająca na umożliwieniu pracownikom biura NFOŚiGW dostępu do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
Data publikacji 2013-03-12
Termin składania ofert 2013-03-26 11:00
Termin otwarcia ofert 2013-03-26 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2013-03-12
Ogłoszenie o zamówieniu - (66 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami
2013-03-12

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2013-03-12

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2013-04-05
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (25,19 KB)