Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOZ/08/2013
Tytuł Serwis i konserwacja kopiarki OCE
Data publikacji 2013-03-11
Termin składania ofert 2013-03-21 11:00
Termin otwarcia ofert 2013-03-21 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2013-03-11
Ogłoszenie o zamówieniu - (292 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2013-03-11

Część II SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy
2013-03-11

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2013-03-26
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (24,07 KB)