Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOZ/06/2013
Tytuł Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
Data publikacji 2013-02-19
Termin składania ofert 2013-03-12 11:00
Termin otwarcia ofert 2013-03-12 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2013-02-19
Ogłoszenie o zamówieniu - (77 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2013-03-01

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2013-03-05

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2013-02-19

Część II -1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 1 zamówienia
2013-02-19

Część II -2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 2 zamówienia
2013-02-19

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia z załacznikiem dla Części 1 zamówienia
2013-02-19

Część III-2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia
2013-02-19

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi.
2013-03-01

Pytanie i odpowiedź
2013-03-05

Pytanie i odpowiedź
2013-03-08

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i terminu składania ofert
2013-03-01

Zmiana SIWZ i terminu składania ofert
2013-03-05

Zmiana terminu składania ofert Zmiana SIWZ i terminu składania ofert
2013-03-01

Zmiana SIWZ i terminu składania ofert
2013-03-05

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2013-03-28
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1 zamówienia - (26,19 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2013-03-28
Informacja o unieważnieniu postępowania - Część 2 zamówienia - (17,55 KB)