Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOZ/04/2013
Tytuł Analiza rozwiązań dotyczących dokonywania oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych, wynikająca z potrzeby zapewnienia właściwego wdrożenia dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych
Data publikacji 2013-02-18
Termin składania ofert 2013-03-06 11:00
Termin otwarcia ofert 2013-03-06 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2013-02-18
Ogłoszenie o zamówieniu - (70,5 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2013-02-27
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (27 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2013-02-18

Część II SIWZ - Projekt Umowy (wzór)
2013-02-18

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
2013-02-18

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2013-02-27
Pytania i odpowiedzi (1) - (36,65 KB)
Zmiana SIWZ
2013-02-27
Informacja o zmianie w SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (27,82 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2013-02-27
Informacja o zmianie SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (27,82 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2013-03-25
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (27,24 KB)