Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOZ/03/2013
Tytuł DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH
Data publikacji 2013-02-14
Termin składania ofert 2013-02-22 11:00
Termin otwarcia ofert 2013-02-22 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2013-02-14
Ogłoszenie o zamówieniu - (290 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2013-02-14

Część II SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy
2013-02-14

Załącznik nr 2 do Części II SIWZ
2013-02-14

Załącznik nr 3 do Części II SIWZ
2013-02-14

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2013-02-14

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2013-02-19
Pytania i odpowiedzi (1) - (51,66 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2013-03-21

Informacje dotyczące ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej
2013-04-10