Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOZ/01/2013
Tytuł Analiza i ocena możliwości zintegrowania działań w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w tym z odpadów komunalnych i osadów ściekowych
Data publikacji 2013-01-23
Termin składania ofert 2013-02-06 11:00
Termin otwarcia ofert 2013-02-06 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2013-01-23
Ogłoszenie o zamówieniu - (692 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2013-01-30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (647 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2013-01-23

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2013-01-23

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2013-01-23

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2013-01-30
Pytania i odpowiedzi - (172,8 KB)
Zmiana SIWZ
2013-01-30
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (47,46 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2013-01-30
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (47,46 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2013-03-05
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (30,59 KB)