Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: DOZ/02/2013
Tytuł Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie
Data publikacji 2013-01-22
Termin składania ofert 2013-01-31 11:00
Termin otwarcia ofert 2013-01-31 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2013-01-22
Ogłoszenie o zamówieniu - (676 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2013-01-22

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2013-01-22

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2013-02-13
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (28,92 KB)