Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/37/2012
Tytuł Usługa dostępu do Internetu na okres maksymalnie 36 miesięcy
Data publikacji 2012-12-27
Termin składania ofert 2013-01-18 11:00
Termin otwarcia ofert 2013-01-18 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-12-27
Ogłoszenie o zamówieniu - (72 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2013-01-11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (45,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami
2012-12-27

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2012-12-27

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2013-01-11

Załącznik do Zmiany SIWZ (Formularz ofertowy)
2013-01-11

Zmiana terminu składania ofert
2013-01-11
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (224,65 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2013-01-11
Pytania i odpowiedzi - (398,7 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2013-01-29
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (24,6 KB)