Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/34/2012
Tytuł Realizacja usług dotyczących systemu SAP
Data publikacji 2012-12-19
Termin składania ofert 2013-01-24 11:00
Termin otwarcia ofert 2013-01-24 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-12-19
Ogłoszenie o zamówieniu - (201 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami
2012-12-19

Część II - 1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 1 zamówienia
2012-12-19

Załącznik nr 1 do Części II-1 SIWZ (Wykaz oprogramowania objętego Serwisem)
2012-12-19

Załącznik nr 2 do Części II-1 SIWZ (Plan usług)
2012-12-19

Załącznik nr 3 do Części II-1 SIWZ (Wzory raportów z realizacji usług)
2012-12-19

Część II-2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 2 zamówienia
2012-12-19

Załącznik nr 1 do Części II-2 SIWZ (Charakterystyka środowiska systemu Zamawiającego)
2012-12-19

Załącznik nr 2 do Części II-2 SIWZ (Szczegółowy zakres usług)
2012-12-19

Załącznik nr 3 do Części II-2 SIWZ (Warunki gwarancji)
2012-12-19

Załącznik nr 4 do Części II-2 SIWZ (Zasady wyceny czasowej usług)
2012-12-19

Załącznik nr 5 do Części II-2 SIWZ (Zasady zlecania usług)
2012-12-19

Załącznik nr 6 do Części II-2 SIWZ (Zespół specjalistów)
2012-12-19

Załącznik nr 7 do Części II-2 SIWZ (Metodyka wdrożenia)
2012-12-19

Załącznik nr 8 do Części II-2 SIWZ (Wzór formularza wyceny czasowej)
2012-12-19

Załącznik nr 9 do Części II-2 SIWZ (Wzór formularza zlecenia)
2012-12-19

Załącznik nr 10 do Części II-2 SIWZ (Wzór protokołu przekazania)
2012-12-19

Załącznik nr 11 do Części II-2 SIWZ (Wzór protokołu odbioru)
2012-12-19

Załącznik nr 12 do Części II-2 SIWZ (Licencje i prawa autorskie)
2012-12-19

Załącznik nr 13 do Części II-2 SIWZ (Wzór raportu miesięcznego)
2012-12-19

Informacja o unieważnieniu postępowania
2013-02-14
Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 1 zamówienia - Usługi serwisowe (SAP maintenance) - (25,81 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2013-02-26
Inf. dot. wyboru oferty najkorzystniejszej w Części 2 zamówienia - Usługi wsparcia aplikacyjnego i administrowania technicznego - (24,9 KB)