Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/40/2012
Tytuł Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW w zakresie nauki języków obcych – angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
Data publikacji 2012-12-04
Termin składania ofert 2013-01-09 11:00
Termin otwarcia ofert 2013-01-09 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-12-04
Ogłoszenie o zamówieniu - (161,5 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2012-12-19
Informacja o zmianie ogłoszenia - (72,28 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2012-12-04

Część II SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy
2012-12-04

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia
2012-12-04

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi (1)
2012-12-06

Pytania i odpowiedzi (2)
2012-12-19

Zmiana SIWZ
2012-12-19
Informacja o zmianie SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (31,05 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2012-12-19
Informacja o zmianie SIWZ i zmianie terminu składania ofert - (31,05 KB)
Inne informacje
2013-01-09
Sprostowanie informacji o zmianie SIWZ i zmianie terminu składania ofert z dnia 19.12.2012r. - (27,86 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2013-01-30
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (30 KB)