Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
ZZP/23/2012 2012-10-18 11:00 Przeprowadzenie dwóch szkoleń e-learningowych dla pracowników NFOŚiGW
ZZP/33/2012 2012-10-09 11:00 Opracowanie i publikacja artykułów promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w wysokonakładowym dzienniku ogólnokrajowym
ZZP/31/2012 2012-09-13 11:00 Badanie popytu na wdrożenie energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz zapotrzebowania na niskoemisyjny transport publiczny
ZZP/29/2012 2012-09-07 11:00 Badanie popytu na dofinansowanie do budowy budynków o niskim zużyciu energii zajmowanych przez władze publiczne (szczebla centralnego i samorządowego) oraz będących ich własnością
ZZP/27/2012 2012-09-14 11:00 Zakup kalendarzy dla NFOŚiGW na 2013 rok
ZZP/30/2012 2012-08-31 11:00 ORGANIZACJA I OBSŁUGA LOGISTYCZNA KONFERENCJI SZKOLENIOWYCH NA LATA 2012 i 2013
ZZP/28/2012 2012-08-30 11:00 Ocena wniosków złożonych w ramach V konkursu programu priorytetowego p.n.: „System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”
ZZP/26/2012 2012-08-17 11:00 Badanie poziomu satysfakcji z usług Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej beneficjentów i wnioskodawców (wybrane obszary).
ZZP/24/2012 2012-08-09 11:00 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i faksów
ZZP/25/2012 2012-08-03 11:00 Zakup artykułów promocyjnych na 2012 rok