Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DOZ/01/2013 2013-02-06 11:00 Analiza i ocena możliwości zintegrowania działań w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w tym z odpadów komunalnych i osadów ściekowych
DOZ/02/2013 2013-01-31 11:00 Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie
ZZP/37/2012 2013-01-18 11:00 Usługa dostępu do Internetu na okres maksymalnie 36 miesięcy
ZZP/34/2012 2013-01-24 11:00 Realizacja usług dotyczących systemu SAP
ZZP/40/2012 2013-01-09 11:00 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników NFOŚiGW w zakresie nauki języków obcych – angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
ZZP/38/2012 2012-11-30 11:00 Audyt finansowy Raportów finansowych KOSZI
ZZP/39/2012 2012-12-05 11:00 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji grzewczo-chłodzącej oraz wentylacji mechanicznej w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A
ZZP/35/2012 2012-12-06 11:00 Zawarcie Umowy Ramowej na realizację usług o charakterze projektowo-programistycznym i konsultacyjnym przeznaczonych dla systemu SAP
ZZP/32/2012 2012-11-28 11:00 Dostawa komputerów przenośnych
ZZP/36/2012 2012-11-29 11:00 Dostawa licencji oprogramowania do wykonywania kopii awaryjnych