Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DOZ/11/2013 2013-04-30 11:00 Zakup artykułów poligraficzno-wydawniczych: ulotki, broszury, foldery na 2013 rok
DOZ/10/2013 2013-05-07 11:00 Badanie poziomu satysfakcji z usług NFOŚiGW (wybrane obszary) za rok 2012
DOZ/12/2013 2013-04-22 11:00 Świadczenie usług bezprzewodowego internetu wraz z dostawą modemów - Część 2 zamówienia na świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
DOZ/07/2013 2013-04-15 11:00 Zakup artykułów promocyjnych na potrzeby Zarządu i Biura NFOŚiGW
DOZ/05/2013 2013-03-25 11:00 Badanie satysfakcji pracowników w wybranych obszarach
DOZ/09/2013 2013-03-26 11:00 Usługa polegająca na umożliwieniu pracownikom biura NFOŚiGW dostępu do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze
DOZ/08/2013 2013-03-21 11:00 Serwis i konserwacja kopiarki OCE
DOZ/06/2013 2013-03-12 11:00 Świadczenie usług telefonii komórkowej i bezprzewodowego internetu wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów
DOZ/04/2013 2013-03-06 11:00 Analiza rozwiązań dotyczących dokonywania oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód podziemnych, wynikająca z potrzeby zapewnienia właściwego wdrożenia dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych
DOZ/03/2013 2013-02-22 11:00 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH