Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
DOZ/31/2013 2013-12-09 11:00 Usługi utrzymania i rozwoju portali internetowych
DOZ/29/2013 2013-12-03 11:00 Przeprowadzenie weryfikacji raportów z realizacji umów sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU)
DOZ/30/2013 2013-10-29 11:00 Rozbudowa macierzy dyskowej
DOZ/34/2013 2013-10-24 11:00 Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń stanowiskowych.
DOZ/32/2013 2013-10-25 11:00 Wykonanie badania „Transparentność działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – analiza, ocena, rekomendacje”
DOZ/28/2013 2013-10-22 11:00 Szkolenie dla pracowników NFOŚiGW i WFOŚiGW z zakresu przemysłu, energetyki i efektywności energetycznej
DOZ/27/2013 2013-09-19 11:00 Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z jęz. polskiego na jęz. angielski, niemiecki, francuski oraz z jęz. angielskiego, niemieckiego, francuskiego na jęz. polski
DOZ/25/2013 2013-09-11 11:00 Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń stanowiskowych.
DOZ/26/2013 2013-09-19 11:00 Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do siedziby NFOŚiGW
DOZ/24/2013 2013-08-14 11:00 Ekspercka weryfikacja załącznika do wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014