Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Lista postępowań
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
WZ/03/2021 Zakup mebli biurowych
WZ/04/2021 Dostawa komputerowych zestawów mobilnych
WZ/01/2021 Świadczenie pomocy prawnej na rzecz NFOŚiGW
WZ/02/2021 Stworzenie, rozwój i pełna obsługa kanału NFOŚiGW dotyczącego elektromobilności (usługi z zakresu wideo i influencer marketingu)
WZ/44/2020 2021-02-05 11:00 Budowa i pilotażowe wdrożenie platformy ekspertów efektywności energetycznej wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu
WZ/39/2020 2021-02-01 11:00 Dostawa środków czystości
WZ/41/2020 2021-02-03 11:00 Budowa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi MF EOG i NMF 2014-2021 (tzw. funduszy „Norweskich”) wraz z usługami wsparcia i rozwoju do tego systemu
WZ/40/2020 2021-01-11 11:00 Postępowanie prowadzone na podstawie przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, w oparciu o art. 138o ustawy Pzp -Świadczenie usług pocztowych na rzecz NFOŚiGW w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych
WZ/33/2020 2020-12-17 11:00 Usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński oraz z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego na język polski
WZ/33/2019 2020-08-04 11:00 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkolenia nt. „Termowizja i termografia-warsztaty z wykonywania i interpretacji wyników badań termowizyjnych"