Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zasady udzielania pomocy finansowej

Dofinansowanie ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej „Narodowym Funduszem” przeznacza się na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672.) zwanej dalej „ustawą”.

zasady_2018.01.22.pdf
zasady_2018.01.22.pdf - (811,36 KB) Zasady udzielania dofinansowania obowiązujące od 22.01.2018 r.

Autor: Krzysztof Kuczek