Zasady udzielania pomocy finansowej

Dofinansowanie ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwanego dalej "Narodowym Funduszem" przeznacza się na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą".

zasady_od_01.01.2014.pdf
zasady_od_01.01.2014.pdf - (261,62 KB) Zasady udzielania dofinansowania ze środków NFOŚiGW.

Autor: Anna Urzyczyn

powrót
do góry