Lista programów priorytetowych

Na podstawie: Polityki Ekologicznej Państwa, Programu Wykonawczego do Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską, zobowiązań międzynarodowych Polski, a także list przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej "wojewódzkimi funduszami" - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje i realizuje dofinansowywanie przedsięwzięć, zgodnie z preferencjami według niżej wymienionych programów priorytetowych.

Jako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.

Więcej o programach priorytetowych na stronie NFOŚiGW

 

Autor: Rafał Sobolewski

Lista programów priorytetowych na rok 2014, przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej 21 maja 2013 r.

Autor: Rafał Sobolewski


Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na 2015 rok zatwierdzona przez Radę Nadzorczą:

Autor: Rafał Sobolewski

powrót
do góry