Lista programów priorytetowych

Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w Narodowym Funduszu są programy priorytetowe, które określają m.in. formy i warunki dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć. Zarządzanie finansami NFOŚiGW przez programy priorytetowe gwarantuje transparentny, obiektywny i bezstronny proces przyznawania dofinansowania.

Listę priorytetowych programów NFOŚiGW zatwierdza corocznie Rada Nadzorcza NFOŚiGW.

Lista programów priorytetowych na rok 2019 (Zmieniona 05.06.2019 r.)

lista__2019__iv_zmiana_2019_06_05.pdf
lista__2019__iv_zmiana_2019_06_05.pdf - (338,74 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2019, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 05.06.2019

Lista programów priorytetowych na rok 2019 (Zmieniona 08.05.2019 r.)

lista__2019_05_08_iii_zmiana.pdf
lista__2019_05_08_iii_zmiana.pdf - (338,4 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2019, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 08.05.2019 r.

Lista programów priorytetowych na rok 2019 (Zmieniona 05.04.2019 r.)

lista__2019_ii_zmiana_2019_04_05__rn.pdf
lista__2019_ii_zmiana_2019_04_05__rn.pdf - (337,89 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2019, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 05.04.2019 r.

Lista programów priorytetowych na rok 2019 (Zmieniona 25.01.2019 r.)

lista__2019_25.01.2019_i_zmiana.pdf
lista__2019_25.01.2019_i_zmiana.pdf - (335,78 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2019, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 25.01.2019 r.

Lista programów priorytetowych na rok 2019

lista__2019_14.12.2018.pdf
lista__2019_14.12.2018.pdf - (335,29 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2019, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 14.12.2018 r.

Autor: KK

powrót
do góry