Lista programów priorytetowych

Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w Narodowym Funduszu są programy priorytetowe, które określają m.in. formy i warunki dofinansowania oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć. Zarządzanie finansami NFOŚiGW przez programy priorytetowe gwarantuje transparentny, obiektywny i bezstronny proces przyznawania dofinansowania.

Listę priorytetowych programów NFOŚiGW zatwierdza corocznie Rada Nadzorcza NFOŚiGW. Zmieniona 25.01.2019 r.

Lista programów priorytetowych na rok 2019

lista__2019_25.01.2019_i_zmiana.pdf
lista__2019_25.01.2019_i_zmiana.pdf - (335,78 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2019, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 25.01.2019 r.

Lista programów priorytetowych na rok 2018 (Zmieniona 27.09.2018 r.

lista__2019_14.12.2018.pdf
lista__2019_14.12.2018.pdf - (335,29 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2019, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 14.12.2018 r.

Lista programów priorytetowych na rok 2018

lista__2018_2018-09-27.pdf
lista__2018_2018-09-27.pdf - (430,07 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2018, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 27.09.2018 r.

Autor: KK

powrót
do góry