Lista programów priorytetowych

Na podstawie: Polityki Ekologicznej Państwa, Programu Wykonawczego do Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej, Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską, zobowiązań międzynarodowych Polski, a także list przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej "wojewódzkimi funduszami" - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje i realizuje dofinansowywanie przedsięwzięć, zgodnie z preferencjami według niżej wymienionych programów priorytetowych.

Jako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej.

Więcej o programach priorytetowych na stronie NFOŚiGW

 

Autor: kk

Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2018, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 22 stycznia 2018r.

lista__2018_2018-09-27.pdf
lista__2018_2018-09-27.pdf - (430,07 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2018, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 27.09.2018 r.

Autor: Krzysztof Kuczek

Lista programów priorytetowych na rok 2017 (zmieniona 9 czerwca 2017 r.)

lista_pp_2017_06_09.pdf
lista_pp_2017_06_09.pdf - (52,62 KB) Lista programów priorytetowych NFOŚiGW na rok 2017, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 9 czerwca 2017 r.

Autor: Krzysztof Kuczek

powrót
do góry