Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Kryteria wyboru przedsięwzięć i Koszty kwalifikowane

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kierując się priorytetami wyznaczonymi w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko oraz w swojej Strategii działania, tworzy stabilną, długoletnią ofertę programową, która wyznacza cele środowiskowe dofinansowywane ze środków publicznych.
Do wyboru przedsięwzięć realizujących te cele, NFOŚiGW stosuje transparentne i zobiektywizowane kryteria, które zapewniają:

  • stwarzanie równych szans dla wszystkich wnioskodawców;
  • efektywne, z punktu widzenia ekologicznego i ekonomicznego, wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na ochronę środowiska;
  • zachowanie standardów środowiskowych i uwzględnianie zagadnień horyzontalnych (np.w zakresie zielonych zamówień publicznych, systemów zarządzania środowiskowego, ekoinnowacji).

W NFOŚiGW stosuje się następujące kategorie kryteriów wyboru przedsięwzięć:

  1. Kryteria dostępu;
  2. Kryteria jakościowe;
  3. Kryteria horyzontalne.

Z uwagi na zróżnicowanie dziedzin, charakteru i wielkości przedsięwzięć oraz form ich dofinansowania, dla poszczególnych programów priorytetowych ustalane są szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć, z zachowaniem struktury kryteriów przedłożonych w poniższym dokumencie, chyba że specyfika danego programu priorytetowego nie pozwala na zachowanie tejże struktury.

kryteria_2016_07_01.pdf
kryteria_2016_07_01.pdf - (109,84 KB) kryteria wyboru przedsięwzięć obowiązujące od 01.07.2016

Autor: Krzysztof Kuczek