Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/09/2012
Tytuł Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w budynkach oraz na terenie posesji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data publikacji 2012-02-24
Termin składania ofert 2012-04-04 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-04-04 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-02-24
Ogłoszenie o zamówieniu - (143,27 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2012-02-24

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2012-02-24

Część II SIWZ - Załącznik nr 1 - Zakres czynności
2012-02-24

Część II SIWZ - Załącznik nr 2 - Sposób realizacji usługi
2012-02-24

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2012-03-16
Pytania i odpowiedzi - (168,98 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-04-27
Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty - (349,97 KB)