Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/07/2012
Tytuł Świadczenie usług zdrowotnych
Data publikacji 2012-02-24
Termin składania ofert 2012-03-05 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-03-05 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-02-24
Ogłoszenie o zamówieniu - (145,82 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2012-02-24

Część II SIWZ - Ogólne warunki umowy

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2012-02-24

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-03-19
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (153,06 KB)