Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/08/2012
Tytuł Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń językowych za granicą w krajach UE
Data publikacji 2012-02-17
Termin składania ofert 2012-03-08 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-03-08 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-02-17
Ogłoszenie o zamówieniu - (293 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2012-02-29
Informacje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - (767,06 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2012-02-17

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2012-02-17

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2012-02-17

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytania i odpowiedzi
2012-02-23

Pytanie i odpowiedź
2012-02-29

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ
2012-02-23

Zmiana SIWZ i terminu składania ofert
2012-02-29

Zmiana terminu składania ofert
2012-02-29
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert - (210,91 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-04-02
Informacja o unieważnieniu postępowania - (122,67 KB)