Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/42/2011
Tytuł Usługa polegająca na migracji i upgrade systemu SAP wraz z zakupem infrastruktury serwerowej
Data publikacji 2012-02-10
Termin składania ofert 2012-03-21 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-03-21 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-02-10
Ogłoszenie o zamówieniu - (4,07 MB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2012-02-10

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2012-02-10

Zał. nr 1 do Części II SIWZ - Szczegółowy zakres, opis i sposób świadczenia usług
2012-02-10

Zał. nr 2 do Części II SIWZ - Stan aktualny Systemu Zamawiającego
2012-02-10

Zał. nr 3 do Części II SIWZ - Szczegół. specyfikacja docelowej Infrastrukt. techn.,opis i sposób świadczenia Usług dot. Infrastr
2012-02-10

Zał nr 4 do Części II SIWZ - Metodyka wdrożenia
2012-02-10

Zał. nr 5 do Części II SIWZ - Zespół specjalistów
2012-02-10

Zał. nr 6 do Części II SIWZ - Wzór Protokołu przekazania Etapu
2012-02-10

Zał. nr 7 do Części II SIWZ - Wzór Protokołu odbioru Etapu
2012-02-10

Zał. nr 8 do Części II SIWZ - Warunki gwarancji dla Infrastruktury technicznej
2012-02-10

Zał. nr 9 do Części II SIWZ - Warunki gwarancji dla Usługi migracji i Uprgade Systemu SAP ERP
2012-02-10

Zał. nr 10 do Części II SIWZ - Licencja i Prawa Autorskie
2012-02-10

Zał. nr 11 do Części II SIWZ - Wzór protokołu przekazania Fazy
2012-02-10

Zał. nr 12 do Części II SIWZ - Wzór protokołu odbioru Fazy
2012-02-10

Zał. nr 13 do Części II SIWZ - Terminy odbioru Faz
2012-02-10

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2012-03-15
Pytania i odpowiedzi (1) - (393,4 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-04-20
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (174,03 KB)