Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/05/2012
Tytuł Organizacja i obsługa logistyczna wyjazdów szkoleniowych grupowych dla pracowników NFOŚiGW
Data publikacji 2012-02-08
Termin składania ofert 2012-03-02 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-03-02 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-02-08
Ogłoszenie o zamówieniu - (168 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2012-02-13
Informacje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - (891,05 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2012-02-08

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2012-02-08

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2012-02-08

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2012-02-13
Pytania i odpowiedzi (1) - (307,91 KB)
Zmiana SIWZ
2012-02-13
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert - (329,52 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2012-02-13
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert - (329,52 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2012-02-14
Pytania i odpowiedzi (2) - (452 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-03-30
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (255,79 KB)