Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/02/2012
Tytuł Szkolenia wyjazdowe – wizyty studyjne nowych technologii w krajach UE
Data publikacji 2012-02-02
Termin składania ofert 2012-02-29 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-02-29 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-02-02
Ogłoszenie o zamówieniu - (170 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2012-02-13
Informacje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - (1,14 MB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2012-02-02

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2012-02-02

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
2012-02-02

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2012-02-13
Pytanie i odpowiedź - (220,35 KB)
Zmiana SIWZ
2012-02-13
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert - (892,68 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2012-02-13
Zmiana SIWZ i terminu składania ofert - (892,68 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-03-12
Informacje dotyczące unieważnienia postępowania - (251,96 KB)