Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/01/2012
Tytuł Zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych na dwóch kierunkach dla nie więcej niż 40 pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data publikacji 2012-02-01
Termin składania ofert 2012-02-22 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-02-22 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-02-01
Ogłoszenie o zamówieniu - (174 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2012-02-01

Część II-1 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 1 zamówienia
2012-02-01

Część II-2 SIWZ - Istotne postanowienia umowy dla Części 2 zamówienia
2012-02-01

Część III-1 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 zamówienia
2012-02-01

Część III-2 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 zamówienia
2012-02-01

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części I i Części II zamówienia
2012-04-05

Informacje dotyczące ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w Części I zamówienia
2012-04-27