Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/06/2012
Tytuł Ocena wniosków państwowych jednostek budżetowych składanych w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych
Data publikacji 2012-01-18
Termin składania ofert 2012-02-01 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-02-01 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-01-18
Ogłoszenie o zmówieniu - (93,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
2012-01-18

Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy
2012-01-18

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
2012-01-18

Załącznik nr 1 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 1.1 do OPZ

Załącznik nr 1.2 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 1.3 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 1.4 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 1.5 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 1.5.1 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 1.6 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 1.7 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 1.8 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 1.9 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 1.10 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 2 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 3 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 4 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 5 do OPZ
2012-01-18

Załącznik nr 6 do OPZ
2012-01-18

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 1
2012-02-22

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - Część 2
2012-02-27

Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-02-27
Informacja o unieważnieniu postępowania - w Części 3 - (236,6 KB)