Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/03/2012
Tytuł Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie akredytowanych szkoleń w zakresie metodyki skutecznego zarządzania programami MSP® wraz z egzaminami certyfikującymi.
Data publikacji 2012-01-12
Termin składania ofert 2012-02-02 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-02-02 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-01-12
Ogłoszenie o zmówieniu - (691,5 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2012-01-24
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (995,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
2012-01-12

Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy
2012-01-12

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
2012-01-12

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2012-01-24
Pytania i odpowiedzi - (545,58 KB)
Zmiana SIWZ
2012-01-24
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmiana terminu składania ofert - (423,94 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-02-15
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (198,95 KB)