Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/04/2012
Tytuł Świadczenie usług ochrony mienia w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Brackiej 4.
Data publikacji 2012-01-11
Termin składania ofert 2012-01-18 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-01-18 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2012-01-11
Ogłoszenie o zmówieniu - (67,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
2012-01-11

Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy
2012-01-11

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
2012-01-11

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-02-21
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (428,31 KB)