Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/06/2010
Tytuł Dostawa artykułów biurowych
Data publikacji 2010-03-02
Termin składania ofert 2010-03-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-03-10 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (57,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-04-01
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (114,63 KB)
powrót
do góry