Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/40/2011
Tytuł Świadczenie usług ochrony mienia w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Brackiej 4.
Data publikacji 2011-12-28
Termin składania ofert 2012-01-12 11:00
Termin otwarcia ofert 2012-01-12 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2011-12-28
Ogłoszenie o zmówieniu - (67 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2011-12-29
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (27 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców
2011-12-28

Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy
2011-12-28

Część III SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia
2011-12-28

Zmiana SIWZ
2011-12-29
Informacja o zmianach w SIWZ - (221,28 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź (1)
2011-12-29

Pytanie i odpowiedź (2)
2012-01-02

Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-01-05
Informacja o unieważnieniu postępowania - (200,72 KB)