Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/41/2011
Tytuł Świadczenie usług zdrowotnych
Data publikacji 2011-12-23
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2012-01-16 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2011-12-23
Ogłoszenie o zamówieniu - (153,23 KB)
Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami
2011-12-23
Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z załącznikami - (102,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
2011-12-23
Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego - (154,5 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2012-01-17
Informacja o unieważnieniu postępowania - (108,91 KB)