Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/39/2011
Tytuł Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych, kolejowych i autobusowych na krajowe i zagraniczne przewozy pasażerskie
Data publikacji 2011-12-16
Termin składania ofert 2011-12-29 11:00
Termin otwarcia ofert 2011-12-29 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2011-12-16
Ogłoszenie o zamówieniu - (66 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2011-12-16

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2011-12-16

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2011-12-23
Pytania i odpowiedzi - (354,47 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-01-05
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (191,78 KB)