Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/04/2010
Tytuł Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Data publikacji 2010-02-23
Termin składania ofert 2010-03-03 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-03-03 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (60,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ (IDW)

Część II SIWZ

Załącznik nr 1 do Części II SIWZ

Załącznik nr 2 do Części II SIWZ

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - 15.03.2010 - (182,56 KB)
powrót
do góry