Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/53/2009
Tytuł Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Data publikacji 2009-12-21
Termin składania ofert 2010-01-18 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-01-18 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2009-12-21
Ogłoszenie o zamówieniu - (46 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2010-01-12
Informacja o zmianie i zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (21,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Część II SIWZ, Załącznik nr 1

Część II SIWZ, Załącznik nr 2

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź (1)
2009-12-29

Pytanie i odpowiedź (2)
2010-01-12