Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/51/2009
Tytuł Opracowanie metodyki służącej do wdrażania i realizacji projektów i programów w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.
Data publikacji 2009-12-18
Termin składania ofert 2010-01-14 11:30
Termin otwarcia ofert 2010-01-14 12:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2009-12-18
Ogłoszenie o zamówieniu - (54 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2010-01-06
Informacja o zmianie i zmiana ogłoszenia o zamówieniu - (25,5 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 1 do Części II SIWZ - Ogólne Warunki Umowy

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik do OPZ - Program priorytetowy "Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej"

Załącznik do OPZ - Program priorytetowy "Biogazownie rolnicze"

Załącznik do OPZ - Program priorytetowy "Elektrociepłownie na biomasę"

Załącznik do OPZ - Program priorytetowy "Modernizacja i rozwój ciepłownictwa"

Załącznik do OPZ - Program priorytetowy "Przebudowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia OZE"

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2010-01-06
Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ, zmiana terminu składania ofert - (312,11 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-02-04
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (90,03 KB)