Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/50/2009
Tytuł Dostawa artykułów biurowych.
Data publikacji 2009-12-18
Termin składania ofert 2010-01-14 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-01-14 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o postępowaniu
2009-12-18

Informacja o zmianie i zmiana ogłoszenia
2010-01-08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2010-01-08

Poprawiony Załącznik do Formularza Ofertowego
2010-01-08

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-02-03
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (120,43 KB)