Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/37/2010
Tytuł Bezgotówkowy i sukcesywny zakup paliw płynnych przy użyciu kart flotowych
Data publikacji 2010-11-18
Termin składania ofert 2010-12-03 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-12-03 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-11-18
Ogłoszenie o zamówieniu - (67 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
2010-11-18

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy
2010-11-18

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-12-09
Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej - (204,44 KB)