Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/43/2020
Tytuł Świadczenie usług wsparcia i rozwoju systemu kancelaryjnego
Data publikacji 2020-12-31
Termin składania ofert 2021-01-20 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-01-20 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-31
Ogłoszenie o zamówieniu - (898,23 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-12-31

Załączniki nr 1-5 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-12-31

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU) w tym opis przedmiotu
2020-12-31

Załączniki do zał. nr 2 do IPU (Część II SIWZ)
2020-12-31

Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp. Proszę skopiować link https://bit.ly/2KsiYR8
2021-01-19

Informacje z otwarcia ofert z dn. 20.01.21 r. Proszę skopiować link: https://bit.ly/35XOcan
2021-01-20

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-03-09
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (820,28 KB)