Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/34/2020
Tytuł Zakup sprzętu, oprogramowania i systemu backupu wraz z wdrożeniem i usługami towarzyszącymi
Data publikacji 2020-12-29
Termin składania ofert 2021-02-23 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-02-23 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-29
Ogłoszenie o zamówieniu - (736,51 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2021-01-27

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2021-02-01

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2021-02-11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2021-02-16

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2021-02-16

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2021-02-19

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-12-29

Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-12-29

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-12-29

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-12-29

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-12-29

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2021-01-27

Zal do zmian SIWZ - Aktualny Załącznik nr 1 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2021-01-27

Zmiana terminu składania ofert
2021-01-27
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (1,01 MB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-02-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - (673,86 KB)
Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania
2021-01-27
Pytania i odpowiedzi - (949,29 KB)
Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2021-02-11

Zal do zmian SIWZ - AKTUALNY Załącznik nr 1 do IDW-Formularz oferty,w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2021-02-11

Zmiana terminu składania ofert
2021-02-11
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (1,02 MB)
Zmiana SIWZ
2021-02-16
Zmiana SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert - (646,87 KB)
Zmiana terminu składania ofert
2021-02-16
Zmiana SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert - (646,87 KB)
Inne informacje Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp
2021-02-19

Informacje z otwarcia ofert
2021-02-23

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2021-03-24
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (55,28 KB)