Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: ZZP/30/2010
Tytuł Świadczenie usług serwisowych oprogramowania mySAP.com w wersji 4.6c.
Data publikacji 2010-11-10
Termin składania ofert 2010-12-20 11:00
Termin otwarcia ofert 2010-12-20 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2010-11-10
Ogłoszenie o zamówieniu - (706 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Część II SIWZ Istotne postanowienia umowy

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania Pytanie i odpowiedź (1)
2010-12-02

Pytania i odpowiedzi (2)
2010-12-15

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2010-12-29
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej - (228,13 KB)