Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: WZ/37/2020
Tytuł Ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część IV: Instalacje do produkcji pelletu
Data publikacji 2020-12-28
Termin składania ofert 2021-04-07 11:00
Termin otwarcia ofert 2021-04-07 11:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2020-12-28
Ogłoszenie o zamówieniu - (760,5 KB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2021-01-19

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-01-22

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2021-01-29

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-02-03

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
2021-03-26

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
2021-03-31

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
2020-12-28

Załączniki nr 1, 3-8 do IDW w wersji edytowalnej - do wykorzystania
2020-12-28

Załącznik nr 2 do IDW - JEDZ
2020-12-28

Część II SIWZ - Istotne postanowienia umowy (IPU)
2020-12-28

Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
2020-12-28

Zmiana terminu składania ofert
2021-01-22
Zmiana terminu składania ofert - (750,03 KB)
Zmiana SIWZ
2021-01-29
Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert - (756,92 KB)
Zmiana terminu składania ofert Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert
2021-01-29

Zmiana terminu składania ofert
2021-03-26

Inne informacje
2021-04-07
Otwarcie ofert online - dodatkowy dostęp - (225,09 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
2021-04-09
Informacja o unieważnieniu postępowania - (773,72 KB)